Philippus is een interkerkelijke zendingsorganisatie. 

 

Begrijpt u wat u leest?

De ontmoeting van diaken-evangelist Filippus met de afgezant van de Candace (Handelingen 8) heeft ons veel te zeggen. Filippus klimt op de wagen en verkondigt Jezus aan de Afrikaan. 

Deze geschiedenis vormt de inspiratiebron voor stichting Philippus.  

Wie wijst mij de Weg? 

Bijbels onderwijs is het aangewezen middel om Gods Koninkrijk uit te breiden. Het is het antwoord op de vraag van de Afrikaanse eunuch: 'Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?' 

Daarom is Philippus opgericht. Een jonge organisatie met een open blik en passie voor Gods koninkrijk! Met nu al projecten in o.m. Bangladesh, Burkina Faso, Peru, Suriname en Zuid-Afrika. Ook vanuit bijvoorbeeld Indonesië bereiken ons dringende vragen om hulp bij onderwijsprojecten. Wereldwijd klinkt de roep om Bijbels onderwijs.
Het is de echo van de eunuch: Wie wijst ons de Weg? 

Platform

Om die vraag te beantwoorden, ondersteunt Philippus onderwijsinitiatieven wereldwijd. Financieel, organisatorisch en inhoudelijk. Waar wenselijk - en beschikbaar - zenden wij ook mensen uit.  
Philippus wil daarnaast ook een platform zijn voor initiatieven op het gebied van zending en onderwijs die vanuit Nederland worden ondernomen. 

 

 

Contactgegevens

 

Stichting Philippus 

Menkemaborg 55

8226 TB  Lelystad

Telefoon: 06 1907 97 95

www.stichtingphilippus.org

contact@stichtingphilippus.org

Giften: NL61 RABO 0332 6639 49

 

 

Stichting Philippus is erkend als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

Giften aan de stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar. 

RSIN: 858797483